Camera de Comerţ si Industrie a României, având la baza tradiţia antebelică a învăţământului cameral, în iulie 1992 hotărăşte înfiinţarea fundaţiei ” Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie ” a cărei membrii fondatori sunt toate camerele de comerţ şi industrie teritoriale. Prin şedinţa 268/24.06.1992 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, Fundaţia devine persoană juridică.

Înfiinţarea Filialei Alba a Fundaţiei a fost hotărâtă de Colegiul de conducere al CCIA Alba în septembrie 1992 şi aprobată de Consiliul de Administraţie al Fundaţiei în noiembrie 1992.

În anul 2001, Filiala Alba a Fundaţiei Şcoala Română de Afaceri a dobândit statutul de persoană juridică.

Obiectivele Școlii Române de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie, Filiala Alba Iulia sunt instruirea şi formarea profesională a tinerilor şi perfecţionarea continuă a adulţilor printr-un învăţământ de calitate, modern, strâns legat de practică şi cerinţele de pe piaţa muncii la nivel regional.


Găsiţi mai multe informaţii despre Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie, Filiala Alba Iulia pe www.cciaalba.ro/scoala_romana.html.