În implementarea proiectului cei 3 parteneri vor folosi experienţa de lucru pe care au dobândit-o în implementarea proiectelor realizate anterior, precum şi bunele practici dezvoltate în cadrul acestor proiecte legate de managementul şi implementarea activităţilor propuse astfel încât să fie atinse obiectivele.

Pentru a creşte eficienţa acţiunilor realizate împreună, în dezvoltarea parteneriatului prezentului proiect se vor parcurge următorii paşi: detalierea rolurilor pe care fiecare partener le are, stabilirea de proceduri de lucru în ceea ce priveşte modalitatea de planificare şi coordonare a acţiunilor din proiect, de urmărire şi raportare a proiectului.

In cadrul proiectului, atât Solicitantul, cât şi partenerii sunt implicaţi în activităţile cheie ale proiectului:

  • contactarea şi informarea grupului ţintă;
  • susţinerea programelor de formare profesională;
  • susţinerea campaniilor de conştientizare şi schimb de bune practici cu privire la egalitatea de şanse;
  • diseminarea rezultatelor proiectului;
  • managementul proiectului;
  • promovarea şi publicitatea proiectului