Seminarii de promovare. Pe parcursul proiectului, CDM, alături de partenerii săi, va organiza două seminarii cu scopul de promovare a acțiunilor generate de grupul de lucru al programului Educație permanentă pentru dezvoltare durabilă. Acestea vor avea loc în cele două regiuni – țintă ale proiectului, cu participarea a 60 de persoane.

Gala de Recunoaștere și Promovare. Acest eveniment se adresează organizațiilor care aplică consecvent principiile egalității de șanse pe piața muncii și în propriile organizații. Vor fi selectate firme care pot prezenta studii de caz concrete de aplicare a principiului și vor fi premiate acele studii de caz care au cuprins un număr mai mare de persoane. Gala are scopul de a promova aceste studii de caz și de a facilita schimbul de experiență în scopul promovării și aplicării principiului egalității de șanse în organizații.

Conferință de închidere proiect. După finalizarea proiectului, vom organiza o conferință de închidere, în cadrul căreia vom prezenta rezultatele obținute, precum și concluzii cu privire la bunele practici identificate pe parcursul implementării proiectului. La acest eveniment vor fi invitați reprezentanți din peste 400 de organizații.

Informații cu privire la perioada și locația evenimentelor vor fi furnizate ulterior.