Cursuri de perfecționare

Cursurile de perfecționare se referă la programe cu o durată minimă de …. Și în urma cărora se obține o diplomă de….

Pentru participarea la un curs de perfecționare este nevoie ca participanții să fi absolvit cel puțin studii medii.

Beneficiarii vor fi împărțiți pe ediții de cursuri/regiuni țintă. Se vor susține partea teoretică și partea practică a cursurilor de calificare/recalificare. Se vor susține examenele și se vor elibera certificatele de absolvire.

Tipuri de cursuri de perfecționare susținute în proiect:

  • Consilier informare privind cariera (Studii superioare)
  • Formator (Studii superioare)
  • Manager de proiect (Studii superioare)
  • Competențe antreprenoriale (Studii superioare)
  • Instructor/preparator formare (Studii medii)

Planificarea cursurilor de perfecționare:

Datele de susținere a cursurilor vor fi stabilite pe măsura înscrierii în grupul țintă a persoanelor eligibile, ținând cont de nevoile de instruire identificate în scopul dezvoltării carierei acestora și de calendarul de activități al proiectului.