Proiectul „Cariere la feminin”, ID 129188, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 sub numărul POSDRU/144/6.3/S/129188

Obiectivul general al proiectului este stimularea si creșterea ratei de ocupare a populației feminine pe piața muncii, prin intermediul unor acțiuni integrate direcționate către reducerea inegalității de șanse si creșterea accesului la un loc de muncă. Pe termen lung, acest proiect va genera un EFECT POZITIV constând în:

 • conștientizarea principiului egalității de șanse pe piața muncii și în context organizațional de către grupul țintă și înțelegerea acțiunilor concrete pe care le pot face pentru a aplica acest principiu la nivel profesional;
 • creșterea abilităților și calificărilor profesionale ale femeilor prin orientarea lor către învățarea pe tot parcursul vieții;
 • construirea unei cariere profesionale solide și dezvoltarea abilităților cheie care susțin acest proces;
 • crearea de oportunități egale în ceea ce privește independența financiară prin muncă și prin deschiderea unei activități independente.

Proiectul ”Cariere la feminin” se va desfăşura în regiunile Centru şi Nord-Vest:

Proiectul este derulat de CDM (Fundația Centrul pentru Dezvoltare Managerială) împreună cu partenerii Asociația AS 2001 Alba Iulia și Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț si Industrie – Filiala Alba Iulia.

Programul vă poate sprijini în următoarele domenii:

 • Cursuri de perfecționare gratuite și acreditate ANC:
  • Consilier informare privind cariera
  • Formator
  • Manager de proiect
  • Competențe antreprenoriale
  • Instructor/preparator formare
 • Sprijin și asistență pentru inițierea unei afaceri
 • Facilitarea schimbului de experiență și a sprijinului între persoanele care au aceeași profesie și inter-profesii prin intermediul unor Grupe de Sprijin și Stimulare (GSS) profesională
 • Seminarii de conștientizare și schimb de bune practici

Daca sunteti interesati sa beneficiati de unul sau mai multe din aceste servicii, va rugam sa contactati reprezentantii CDM.